แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ชนิดท้องเรียบ

แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ชนิดท้องเรียบ

 

ลักษณะโดยทั่วไป

แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงชนิดท้องเรียบ รูปหน้าตัดเหมือนแผ่นกระดาน กว้าง 35 ซม.หนา 5 ซม.ความยาวตั้งแต่ 0.5 – 5 ม. ตามระยะการใช้งาน โดยใช้เหล็กลวดอัดแรง PC Wire ขนาดของเส้นศูนย์กลางเหล็กลวด 4 มิล ชนิดรับแรงดึงสูง สามารถรับแรงดึงสูงสุด 17,600 กก./ ตารางซม. ดึงด้วยแรงดึง 70 % ของแรงดึงสูงสุดก่อนการเทคอนกรีต สามารถรับน้ำหนักจรได้ที่ 200 – 1950 กก. ต่อตารางเมตร (ตามจำนวนเส้นลวดและความยาวของแผ่น) วางชิดกันตลอดด้านท้องจะเรียบร้อยโดยไม่ต้องฉาบปูน เมื่อเทคอนกรีตทับหน้า ( Structural Topping) แล้วจะทำงาน เป็นเนื้อเดียว (Composte ) กับตัวพื้นสำเร็จรูป

ขั้นตอนการติดตั้งแผ่นพื้นคอนกรีตโดยทั่วไป

ก่อนการติดตั้ง วัดขนาดพื้นที่ให้แน่นอนก่อนทุกครั้ง เพื่อให้ทราบความยาวของแผ่นพื้นคอนกรีต และจำนวนแผ่นที่ต้องการ

เตรียมการติดตั้ง ปรับแต่งหลังคานที่จะรองรับแผ่นพื้นคอนกรีตให้เรียบและได้ระดับ เพื่อการวางแผ่นพื้นได้แนบสนิทกับผิวคานและ ควรติดตั้งค้ำยันชั่วคราวบริเวณกึ่งกลางแผ่นให้ระดับค้ำยันเสมอกับคาน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยขณะติดตั้งและป้องกันการล้าของแผ่นพื้นคอนกรีต

img_full7

การติดตั้ง

วางแผ่นพื้นคอนกรีต โดยเรียงด้านข้างให้ชิดติดกันตลอด ให้ปลายแผ่นพื้นวางอยู่บนกึ่งกลางคาน หรือควรพาดบนคานอย่างน้อย 5 ซม.

ผูกเหล็กตะแกรงขนาด 25 X 25 ซม. สำหรับพื้นในที่ร่ม และขนาด 20 X 20 ซม. สำหรับพื้นกลางแจ้ง

เทคอนกรีตทับหน้าประมาณ 5 ซม. โดยเลือกใช้คอนกรีตกำลังอัดที่เหมาะสม และควรทำความสะอาดพื้นก่อนเทเพื่อการเกาะตัวที่ดีขึ้น

หลังเทคอนกรีตทับหน้า และปรับระดับพื้นเรียบร้อยแล้วให้ทิ้งไว้ประมาณ 24 ชม. แล้วบ่มด้วยน้ำประมาณ 7 วัน

ถอดไม้ค้ำยันออกได้เมื่ออายุของคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ คอนกรีตมีกำลังอัดไม่น้อยกว่า 150 กก. ต่อตารางซม.

Slab.00012

สินค้าที่ต้องใช้ในการติดตั้งแผ่นพื้น

1. แผ่นพื้นคอนกรีต
2. คอนกรีตผสมเสร็จ ( สำหรับเททับหน้า )
3. เหล็กตะแกรง

การกองเก็บหน้างาน

1. ไม่ควรวางซ้อนกันสูงเกิน 10 ชั้น
2. วางไม้หมอนรองแผ่นให้ระยะห่างจากปลายแผ่นไม่เกิน 50 ซม. และจัดแนวให้ตรงกันทุกชั้นทั้ง 2 ด้าน