ค่ากำลังอัดคอนกรีต

ศัพท์คนสร้างบ้าน ค่ากำลังอัดคอนกรีต (Strength)

Strength หรือค่ากำลังอัดคอนกรีต คือค่าที่แสดงถึงความแข็งแรงของคอนกรีต มีหน่วยวัดเป็น แรง / พื้นที่ (กิโลกรัม / ตารางเซนติเมตรหรือตัวย่อในภาษาอังกฤษคือ Ksc) โดยตัวเลขที่มากขึ้นหมายถึงค่าความแข็งแรงที่สูงขึ้น

View More ศัพท์คนสร้างบ้าน ค่ากำลังอัดคอนกรีต (Strength)

การทำก้อนตัวอย่างและการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

คอนกรีตที่เหมาะสำหรับงานก่อสร้าง นอกจากมีความเหลวที่จะเทได้แล้ว เมื่อเป็นคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วยังต้องสามารถรับกำลังอัดได้ตามต้องการ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องการเก็บก้อนตัวอย่าง และนำมาทดสอบตามเวลาต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้

View More การทำก้อนตัวอย่างและการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต