การเทพื้นคอนกรีตทับพื้นซีเมนต์เก่า

เรื่อง การเทพื้นคอนกรีตทับพื้นซิเมนต์เก่าภายในบ้าน เป็นปัญหาที่มีการซักถามกันอยู่เสมอ

การเทพื้นซิเมนต์หรือพื้นคอนกรีต หรือพื้นชำรุดแตกต้องการเทพื้นบ้านการเทพื้นใหม่ อาจจะอยู่ในระดับที่ต่ำเกินไป แต่อยากยกระดับพื้นที่จะเทใหม่นี้ให้สูงขึ้นอีก  การที่จะเทปูนทรายหรือเทคอนกรีตทับผิวเก่าไปทันทีเลย  กลัวว่าส่วนที่เทลงไปใหม่จะหลุดล่อนออกมาภายหลัง จึงยังไม่กล้าดำเนินการใด ๆ


การที่จะเทพื้นใหม่ทับลงไปนั้น ควรเตรียมพื้นเก่าให้สามารถประสานกันกับพื้นที่เทไปใหม่ได้ โดยใช้เครื่องมือที่มีความคม เช่น สกัด ชะแลง ขวานหรือหัวค้อนเก่า ๆ กระทุ้งหรือสกัดผิวพื้นเก่าให้ผิวแตกออก หรือเป็นหลุมเล็กบ้างใหญ่บ้าง ห่างกันประมาณ 5-10 เซนติเมตร  ตลอดทั้งหน้าของพื้นเก่า แม้ว่าหน้าของพื้นจะมีส่วนแตกก็ให้ปรับด้วยการถมทรายและกระทุ้งให้แน่นเสียก่อน

ผสมคอนกรีตที่จะเททับหน้าด้วยอัตราส่วน 1 ส่วนของปูนซิเมนต์ 2 ส่วนของทรายหยาบ และ 3 ส่วนของหินหรือกรวดขนาด ½ – 1 ½ นิ้ว เท่ากับอัตราส่วนผสม 1:2:3 สำหรับพื้นที่จะเททับมีความหนาตั้งแต่ 4 เซนติเมตรขึ้นไป แต่ถ้าเทพื้นปรับผิวหน้าพื้นเก่า ให้มีความหนาเพียง 3-4 เซนติเมตร ให้ใช้ปูนทรายโดยนำปูนซิเมนต์ 1 ส่วน ผสมกับทรายหยาบ 3 ส่วน คลุกให้เข้ากันก่อน  แล้วจึงนำน้ำเข้าผสมให้มีความข้นและเหนียว

เมื่อสกัดผิวเก่าแล้ว ให้กำหนดระดับที่จะเทให้มีผิวหน้าของพื้นใหม่ให้เด่นชัด ด้วยการตอกหลักระแนงหรือเศษเหล็กเสียบไว้หรือให้ระดับไว้ข้างแบบเป็นระยะห่างกัน ประมาณ 1.50 เมตร เมื่อเทได้ระดับหลักนี้จะตอกให้จมดินหรือถอนขึ้น แล้วแต่ว่าวิธีไหนจะสะดวก ราดน้ำพื้นโดยชะล้างส่วนที่สกัดให้เศษแตกหลุดออก และให้ผิวเก่าชุ่มน้ำขอให้พื้นมีความสะอาดด้วย

นำปูนซิเมนต์ผสมกับทรายหยาบ ด้วยอัตราส่วน 1:2 หมายถึงปูนซิเมนต์ 1 ส่วน ผสมกับทราย 2 ส่วน ผสมให้ค่อนข้างเหลว เทราดให้คลุมพื้นเก่า ให้ปูนทรายคลุมผิวให้หนาประมาณครึ่งเซนติเมตรเป็นอย่างน้อย นำคอนกรีตที่ผสมไว้อย่างเข้ากันดี โดยนำทราย 2 ส่วน ผสมปูนซิเมนต์ 1 ส่วน คลุกให้เข้ากันแล้วนำหินล้างสะอาดเกลี่ยใส่บนกองปูนทราย ค่อย ๆ ผสม โดยใส่น้ำคลุกจนได้ความข้น ตักคอนกรีตเทใส่จากด้านในของพื้นที่ออกมาด้านนอกพร้อม ๆ กับการปาดหน้าคอนกรีตด้วยไม้สามเหลี่ยมหรือไม้เหลี่ยมยาวสัก 2.00 เมตร ตรง โดยพยุงไม้ปาดให้หน้าเรียบเสมอ ให้ใช้เกรียงไม้ช่วยลูบตามด้วยจนผิวเรียบ ทิ้งงานไว้ 4-5 ชั่วโมงจนผิวหมาด นำเกรียงไม้มาปาดแต่งผิวให้เรียบประสานกัน ให้อยู่ในระดับกำหนด อาจต้องเสริมปูนทรายอีกก็ได้ ถ้าผิวแห้งไปให้พรมน้ำช่วย และปาดแต่งผิวให้เรียบทิ้งผิวให้อยู่ในที่ร่มจน 1 วัน แล้วจึงราดน้ำหรือหล่อน้ำไว้ตลอด 7 วัน จึงนับว่าพอแข็งแรงรับน้ำหนักได้บ้างแล้วจะให้แข็งแรงเต็มที่ต้องใช้เวลา 1 เดือน