ไม่เติมน้ำในคอนกรีตที่หน้างาน เพราะน้ำทำให้กำลังอัดคอนกรีต ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้
ควรเตรียมหน้างานให้พร้อมก่อนที่รถโม่ขนส่งคอนกรีตจะเข้าไปถึง และควรใช้คอนกรีตให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง
การทำให้คอนกรีตแน่นโดยการจี้เขย่าอย่างถูกวิธี จะทำให้โครงสร้างสามารถรับแรงได้ตามที่ออกแบบไว้
ไม่ควรแต่งผิวคอนกรีตในขณะที่เกิดการเยิ้มน้ำ เพราะจะทำให้ผิวคอนกรีตอ่อนแอ หากเกิดการเยิ้มน้ำปริมาณมาก ควรทำการกำจัดน้ำดังกล่าวก่อนการแต่งผิว
ควรทำการปมคอนกรีตอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 7 วัน หรือ จนกว่าคอนกรีตสามารถพัฒนากำลังอัดได้ตามต้องการ
คอนกรีตสำหรับการใช้งานปรกติ(Standard Concrete)
งานโครงสร้างทั่วไป 180-240
280-400
อาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารสาธรณะทั่วไป
งานถนน 240-400 งานถนนราชการ งานถนนที่ต้องรับใช้งานสภาพหนัก
งานเททับหน้า 210-320 งานเททับหน้าพื้นสำเร็จรูป
งานรองพื้น งานเทร้องพื้นเทฐานราก คานพื้น
งานมอร์ต้า ปูนซีเมนต์ 300 kg
ปูนซีเมนต์ 400 kg
ปูนซีเมนต์ 500 kg
เคลือบท่อปั๊ม
ปรับระดับพื้น ความหนาไม่เกิน 3 ซม