ทำไมต้องเท Lean ในงานก่อสร้างก่อนเทคอนกรีต

ในงานก่อสร้างนั้นในการเทคอนกรีตให้ได้คุณภาพตามที่ผู้ออกแบบกำหนดไว้นั้น เวลาเทคอนกรีตต้องไม่มีสิ่งแปลกปลอมต่างๆ เข้าไปผสมในคอนกรีตเพิ่มเติมโดยเฉพาะน้ำ และ ดิน ดังนั้นการเทคอนกรีตในชั้นที่ติดกับดินนั้นต้องปรับดินให้ได้ระดับ แล้วเทคอนกรีตบาง ๆ(Lean) ก่อนที่จะเทคอนกรีตโครงสร้างจริง

ทำไมต้องเท Lean ในงานก่อสร้างก่อนเทคอนกรีต

Lean คือ?
Lean ความหมายในทางงานก่อสร้างนั้นหมายถึงการเทคอนกรีตบางๆก่อนที่จะวางเหล็กโครงสร้างเพื่อไม่ให้ดินขึ้นมาผสมกับคอนกรีต

ทำไมต้องเท Lean ในงานก่อสร้างก่อนเทคอนกรีต

Lean ถือว่าเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของงานก่อสร้างเป็นตัวกำหนดว่าท้องคานอยู่ระดับไหน แล้วความลึกของคานจะตรงตามแบบหรือไม่โครงการก่อสร้างต่างไม่ได้ให้ความสนใจในส่วนนี้มากพอเพราะโครงสร้างของอาคารทุกจุดสำคัญเท่ากันหมด