บริษัท วี.พี.คอนกรีต จำกัด

ได้ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ พ.ศ.2532  โดยได้ดำเนินการผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จเพื่อนสนับสนุนการก่อสร้าง ต่างๆ อาทิเช่นหมู่บ้านจัดสรร อาคารโรงงาน ถนน เป็นต้น ซึ่งเราได้ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ควบคุมการ ผลิตอย่างเคร่งครัดจึงทำให้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ ของเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา เราคือผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จ ที่ได้รับมาตฐาน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมถึงบุคลากรที่เป็นเลิศ โดยมี ผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ เสาคอนกรีต สำเร็จรูป รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป เสาไฟฟ้าคอนกรีต บล็อกกำแพงกันดิน คอนกรีตผสมเสร็จ ขอบคันดิน ท่อคอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป

บริษัท ตระหนักดีว่าความไว้วางใจที่ท่านได้มอบให้กับบริษัทนั้นมาจากความซื่อตรงต่อหน้าที่และการทำงาน การเลือกสรรวัตถุดิบที่ดีในการผลิตสินค้าคุณภาพ การบริการที่รวดเร็วและตรงต่อเวลา รับฟังปัญหาตลอดจนให้คำปรึกษาแก่ท่านในเรื่องเกี่ยวกับฐานราก ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากท่านเพื่อนำมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตของบริษัทฯ ที่จำหน่ายภายใต้ชื่อ “ตราช้าง” ประกอบด้วย 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับงาน โครงสร้างงานระบบ และ คอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับงานตกแต่ง โดยทุกผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ภายใต้โรงงานที่ได้รับการรับรอง ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานโลก ISO 9001: 2000 และมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

นอกจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 แห่ง ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ช่วยสนับสนุนศักยภาพในการดำเนินงานของทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้มีความเข้มแข็ง พร้อมแข่งขันในธุรกิจ ได้แก่ มาตรฐานอุตสาหกรรม
ISO 9001:2000