ทำไมต้องเท Lean ในงานก่อสร้างก่อนเทคอนกรีต

ทำไมต้องเท Lean ในงานก่อสร้างก่อนเทคอนกรีต

ในงานก่อสร้างนั้นในการเทคอนกรีตให้ได้คุณภาพตามที่ผู้ออกแบบกำหนดไว้นั้น เวลาเทคอนกรีตต้องไม่มีสิ่งแปลกปลอมต่างๆ เข้าไปผสมในคอนกรีตเพิ่มเติมโดยเฉพาะน้ำ และ ดิน ดังนั้นการเทคอนกรีตในชั้นที่ติดกับดินนั้นต้องปรับดินให้ได้ระดับ แล้วเทคอนกรีตบาง ๆ(Lean) ก่อนที่จะเทคอนกรีตโครงสร้างจริง

View More ทำไมต้องเท Lean ในงานก่อสร้างก่อนเทคอนกรีต

คอนกรีตแตก

สาเหตุของการเกิดรอยร้าวของคอนกรีต ก่อนที่คอนกรีตจะเริ่มแข็งตัว

การแตกร้าวของคอนกรีตเป็นปัญหาที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้น แต่บางครั้งถ้าหากเทคอนกรีตไม่ถูกวิธีก็อาจจะสร้างรอยร้าวขึ้นมาได้ ในบล็อกนี้ได้เอาปัญหาการแตกร้าวของคอนกรีตก่อนที่ของคอนกรีตจะเริ่มแข็งตัวมาให้ได้อ่านกัน ซึ่งรอยร้าวชนิดนี้จะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 2 – 8 ชั่วโมง ภายหลังจากการเทคอนกรีต โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดรอยแตกร้าวชนิดนี้แบ่งออกเป็นประเภทหลักๆ ได้ดังนี้

View More สาเหตุของการเกิดรอยร้าวของคอนกรีต ก่อนที่คอนกรีตจะเริ่มแข็งตัว