ทำไมต้องเท Lean ในงานก่อสร้างก่อนเทคอนกรีต

ทำไมต้องเท Lean ในงานก่อสร้างก่อนเทคอนกรีต

ในงานก่อสร้างนั้นในการเทคอนกรีตให้ได้คุณภาพตามที่ผู้ออกแบบกำหนดไว้นั้น เวลาเทคอนกรีตต้องไม่มีสิ่งแปลกปลอมต่างๆ เข้าไปผสมในคอนกรีตเพิ่มเติมโดยเฉพาะน้ำ และ ดิน ดังนั้นการเทคอนกรีตในชั้นที่ติดกับดินนั้นต้องปรับดินให้ได้ระดับ แล้วเทคอนกรีตบาง ๆ(Lean) ก่อนที่จะเทคอนกรีตโครงสร้างจริง

View More ทำไมต้องเท Lean ในงานก่อสร้างก่อนเทคอนกรีต